Navigácia

Partneri


Zápis do Špeciálnej materskej školy

Piatok 27. 5. 2016

OZ ZANEBUDKA

OZ ZANEBUDKA aktívne podporuje aktivity školy a našich žiakov. 

V tomto období môžete podporiť OZ ZANEBUDKA poukázaním dane z príjmu FO alebo PO. 

Počet návštev: 1146879

Mapa

Novinky

 • V stredu 18.5.2016 sa uskutočnil v Spišskej Novej Vsi 6. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škô - Gaňova Tarnava 2016. V II. kategórii prednese prózy (4.- 6. ročník variant A), získal vzácne 2. miesto náš žiak Alexander Rendeš. K úspechu prispela pani učiteľka Mgr. Michaela Kevická, ktorá ho na súťažnú prehliadku pripravovala. Obom srdečne blahoželáme.

 • Každoročne tretí májový utorok sa oslavuje Medzinárodný deň mlieka. V školskom roku 2015/2016 pripadol tento dátum na 17.5.2016. Bola to celoškolská akcia. Hlavný zmysel tohto dňa spočíva v ustavičnom pripomínaní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mliečnych výrobkov a opodstatnenosti ich konzumácie každý deň, a to v záujme udržania aj upevnenia zdravia človeka. V spolupráci s vedúcou školskej jedálne sme pre všetkých žiakov našej školy prichystali ochutnávku mliečnych výrobkov vo vestibule školy ráno pred vyučovaním. Žiaci mali na výber mlieko alebo teplé kakao. Učitelia v triedach počas celého dňa oboznamovali svojich žiakov o dôležitosti konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Žiaci sa hravou formou, napr. pomocou prezentácií, hier a kvízov dozvedali viac o mlieku a jeho pozitívnych účinkoch na ľudský organizmus. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne zúčastnili jednotlivých aktivít Medzinárodného dňa mlieka 2016. Poďakovanie patrí predovšetkým vedúcej školskej jedálne Jarmile Pošefkovej za pomoc pri zháňaní sponzorov a spoluorganizácii a učiteľkám Ingrid Kertysovej a Anne Muľovej za pomoc pri výzdobe. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. 

 • Srdečný pozdrav sme dostali od žiakov a učiteľov z tohtoročnej Školy v prírode, ktorú sme zorganizovali v Rekreačnom zariadení Drienica - Hotel Javorná. 15 žiakov prvého stupňa počas celého týždňa absolvujú netradičné vzdelávanie v prírode. 

 • Vo štvrtok 28.04.2016 sa na SŠ Matice slovenskej 11 v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy - Gaňov literárny Prešov. Prezentácia našich žiakov bola opäť úspešná, a to vďaka pani učiteľkám, ktoré dôkladne pripravili žiakov. Napriek silnej konkurencii sa naši žiaci umiestnili nasledovne: 1. miesto (próza) získal Alexander Rendeš (ml. žiaci, A variant),3.miesto obsadila Dagmar Dzurková (poézia, ml.žiaci A variant). Žiakov pripravovala Mgr. Michaela Kevická. V kategórii praktickej školy 2. miesto obsadila Vladimíra Lešková (próza), žiačku pripravovala Mgr. Anna Muľová. Všetkým srdečne blahoželáme. Na celoslovenské kolo postupuje Alexander Rendeš. Držíme palce.

 • i Dňa 8.apríla 2016 zavítal do našej školy divadelný súbor „Scéna Prešov“ s divadelným rozprávkovým predstavením "Zlaté kuriatko". Herci z prešovského divadla Scéna nám spríjemnili piatkové dopoludnie vtipnými divadelnými scénkami, ktoré predstavovali skutočné hodnoty života.Cez rozprávkové postavy vlka, líšky a kuriatka bolo prístupnou formou vysvetlené, že najlepšia výchova je dobrý príklad, vzájomná úcta, pomoc, starostlivosť a láska našich najbližších. Týmto ďakujeme celému divadelnému súboru za veľmi pekné a poučné predstavenie.

Novinky

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
  Masarykova 11175/20C
  080 01 Prešov
 • 051 7480 181 - ústredňa

  051 7480 183 - riaditeľka školy - Mgr. Hedviga Tomášová
  051 7480 184 - zástupkyňa školy pre ŠZŠ - PhDr. Margita Pinčáková
  051 7480 188 - zástupca školy - Mgr. Peter Parada
  051 7480 180 - zástupkyňa školy pre ŠMŠ - Mgr. Danica Tomčová

  051 7480 182 - hospodárka školy
  051 7480 187 - vedúca šk. jedálne

Fotogaléria